Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza 

W jaki sposób uzyskać pozwolenie lub dokonać zgłoszenia instalacji wprowadzającej gazy i pyły do powietrza?

W celu uzyskania pozwolenia lub zezwolenia należy złożyć we właściwym organie administracyjnym wniosek o wydanie pozwolenia lub zezwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza tzw. operat ochrony powietrza. Informacje, które powinny zostać zawarte w operacie ochrony powietrza, poza podstawowymi danymi wymaganymi do wydawania pozwoleń zgodnie z prawem ochrony środowiska to m.in.:

czas pracy źródeł powstawania i miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza w ciągu roku, określenie wprowadzanych do powietrza rodzajów i ilości gazów lub pyłów przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu, opis terenu w zasięgu pięćdziesięciokrotnej wysokości najwyższego miejsca wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, z uwzględnieniem obszarów poddanych ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz określenie aerodynamicznej szorstkości terenu, aktualny stan jakości powietrza, określenie warunków meteorologicznych, wyniki obliczeń stanu jakości powietrza, z uwzględnieniem metodyk modelowania, wraz z graficznym przedstawieniem tych wyników.

Kiedy wymagane jest pozwolenie a kiedy zezwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza?

 

Kwalifikację instalacji podlegających obowiązkowi uzyskania pozwolenia lub dokonania zgłoszenia należy dokonać w oparciu o rozporządzenia Ministra Środowiska:

W przypadku wątpliwości, czy dana instalacja powinna uzyskać pozwolenie czy zgłoszenie, prosimy o kontakt z naszym biurem. W trakcie niezobowiązującej rozmowy, postaramy się rozwiać Państwa wątpliwości i wskazać właściwe rozwiązania.

Pozostałe obowiązki ciążące na wprowadzającym gazy i pyły do powietrza

 

Podmioty wprowadzające gazy i pyły do powietrza są zobowiązane do naliczania opłat środowiskowych z tytułu korzystania ze środowiska oraz wnoszenia tych opłat na konto Urzędu Marszałkowskiego o ile jest to wymagane. Wielkość opłat jest uzależniona od ilości i rodzaju gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza. Podmioty nieposiadające pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów w sytuacji gdy jest to wymagane są zobowiązane do ich naliczania i ponoszenia (o ile wymagane) w formie opłat podwyższonych.

Czas niezbędny na uzyskanie pozwolenia lub zgłoszenia dla instalacji wprowadzającej gazy i pyły do powietrza

 

Postępowanie administracyjne w celu uzyskania pozwolenia lub zgłoszenia wynosi ok 2-3 miesiące.

Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.